• Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
Pellervo_logo_FI.png

Alustaosuuskunta

             .com

 
Alustaosuuskuntaopen 14.11.2018
Avaus
toimitusjohtaja, professori, Iiro Jussila, PTT
Platform cooperative landscape – next steps to
novel ownership
Secretary General Ed Mayo, Cooperatives UK and vice president Cooperatives Europe
Case OP Open Platform
Kehitysjohtaja Tomas Granlund, OP
Avoimet alustat ja digiajan työ
Alustataloustutkija Leena Ilmola-Sheppard

 

Paneeli: Omistajuuden vallankumous - ovatko alustaosuuskunnat ratkaisu?
Moderaattori: Sanna Salovuori

 

Leena Ilmola-Sheppard
Tomas Granlund, OP
Leo Sammallahti, WeCo

Juho Makkonen, Sharetribe

Video: Auton jakaminen osuuskuntatoimintana

Apulaisprofessori Taneli Vaskelainen
Uthrectin yliopisto

Workshopit
WS1: Millaisia alustaosuuskuntia Suomi tarvitsee?
Fasilitaattori: Seppo Leminen, PTT
WS2: Alustaosuuskuntien yhteisöllinen ulottuvuus
Fasilitaattori: Ville Hulkkonen, OP
WS3: Datan omistajuus ja alustaosuuskunnat
Fasilitaattori: Kari Huhtala, Osuustoimintakeskus Pellervo
 

KUVIA TAPAHTUMASTA

Kuvat: Matti Ketola, Osuustoimintakeskus Pellervo

LIVEKUVITUKSET

(Suurenee klikkaamalla)
IMG_3538.jpg
IMG_3536.jpg
IMG_3537.jpg
IMG_3535.jpg
IMG_3534.jpg

Kuvitukset: Salla Lehtipuu, sallalehtipuu.fi

TAPAHTUMASTA

Tämän tapahtuman tarkoituksena ei ole esitellä alustaosuuskuntia. Tai kertoa miten voit hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassasi. Niistä kuulee muissakin tapahtumissa.

 

Alustaosuuskunta OPEN:in tarkoituksena on puhua omistajuuden vallankumouksesta ja siitä miten me voimme yhdessä rakentaa yhteisöllisempää ja vastuullisempaa markkinataloutta.

 

Meidän on luotava uusia organisaatioita - esimerkiksi osuuskuntia -  jotka ovat jäsen- tai käyttäjäomisteisia sekä demokraattisesti johdettuja niin, että me itse ohjaamme niitä järjestelmiä, joiden käyttö on elämässä ja arjessamme välttämätöntä ja voimme itse vaikuttaa meitä koskeviin asioihin ja päätöksiin.

 

Alustoilla, kuten meille kaikille tutuilla Überillä tai Airbnb:llä, luodaan valtavat määrät arvoa, joka muodostuu alustojen käyttäjien - kuluttajien ja erityisesti kuljettajien - työstä. Mutta kenelle lisäarvo päätyy? Ei ainakaan käyttäjille vaan tässäkin tapauksessa sijoittajaomistajille. Näin ei tarvitsisi olla. Alustat voisivat olla meidän käyttäjien tai työntekijöiden omistuksessa. Näistä alustaosuuskunnista on maailmalta jo monta esimerkkiä, mutta ilmiö on vielä pieni.  

 

Tule mukaan tapahtumaan, jollaista ei Suomessa ole ennen järjestetty! Alustaosuuskunta OPEN tapahtumassa on inspiroivia puheenvuoroja ja keskustelua alustataloudesta ja omistajuudesta, esimerkkejä alustapohjaisista yrityksistä ja organisaatioista sekä tulevaisuuskeskustelua!

Päivä koostuu yhteisestä aamupäiväosiosta, jolloin kartoitetaan ilmiötä nimeltä alustatalous ja alustaosuustoiminta sekä miten osuuskunnat ovat mukana rakentamassa tätä uutta arvonluomisen tapaa. Iltapäivällä aihetta työstetään työpajoista, joissa pohditaan syvällisemmin osuuskuntien mahdollisuuksia ratkaista alustaliiketoiminnan käytännön haasteita eri aloilla.

Tapahtuman järjestää Osuustoimintakeskus Pellervo ry ja sitä tukee Tradekan säätiö.

Ed Mayon terveiset teemasta
Jukka Mähösen ajatuksia alustaosuuskunnista ja niiden tarpeesta
OP Open Platform esittelyvideo
 

PUHUJAT

ed-mayo.jpg
Ed Mayo
Brittiläisen osuustoimintajärjestö Cooperatives UK:n toimitusjohtaja ja maansa johtavia yhteiskunnallisia innovaattoreita. Cooperatives UK on ollut perustamassa Unfound -yrityshautomoa, jossa perustetaan ja kehitetään juuri alustaosuuskuntia. Mayo istuu myös Cooperatives Europen hallituksessa ja on perustamassa kansainväliselle tasolle yhteisötalouden ja alustaosuuskuntien kysymyksiin keskittyvää työryhmää.
leena-ilmola-sheppard.jpg
Leena Ilmola-Sheppard
on toiminut vanhempana tutkijana itävaltalaisella IIASA-tutkimuslaitoksella (International Institute For Applied Systems Analysis) vuodesta 2009. Hän osallistuu myös Jyväskylän yliopiston vetämään ja Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen alustataloudesta. Valtioneuvoston kanslia on lisäksi nimittänyt Ilmola-Sheppardin Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushankkeen projektiryhmän selvityshenkilöksi. Päivän aikana Ilmola-Sheppard avaa meille käsitettä avoin alusta ja kertoo sen mahdollisista yritysmuotomalleista.
tomas-granlund.jpg
Tomas Granlund
on digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtajana, johon kuuluu myös OP:n Open Platform kokonaisuus. Hän toiminut tuotteistamisen, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä sekä kansainvälisissä suuryrityksissä että pienessä startupissa. Kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti ne mahdollisuudet, joita muuttuva asiakaskäyttäytyminen, digitalisaatio ja teknologinen kehitys luovat. 
jukka-mahonen.jpg
Jukka Mähönen 
(OTT, KTM, LL.M. Berkeley, VT)
on Oslon yliopiston oikeustieteen professori sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen oikeustaloustieteen dosentti. Hänen tutkimustoimintansa painopistealueita ovat muun muassa yhteisö- ja osuuskuntaoikeus, yritysoikeus sekä kestävä yritystoiminta. Mähönen tarkastelee päivän aikana alustaosuuskuntia erityisesti oikeudellisesta näkökulmasta.
 
 

Alustaosuuskunta OPENin järjestää:

pellervo-logo-transparent.png

Yhteistyössä:

tradeka.jpg

Alustatalous ja osuuskuntamalli sopivat yhteen

 

Alustatalous mullistaa liiketoimintamalleja. Alustoilla kuten Überillä tai Airbnb:llä luodaan valtavat määrät arvoa, joka muodostuu alustojen käyttäjien – kuluttajien ja erityisesti palvelujen tuottajien työstä. Mikä on sitten alustaosuuskunta?  

 

Työ, tuote tai palvelu ja niiden tarvitsijat kohtaavat digitaalisen alustan kautta. Hyödykkeen tuottajat omistavat alustan. Osuuskunnassa ideana ei ole kerätä voittoa sovelluksen käytöstä sinällään vaan mahdollistaa työn tai palvelun välittyminen tekijälle. Alusta on omistajilleen työkalu, jolla voi rakentaa taloudellista menestystä, ei itseisarvo.    

 

Yhdysvalloissa lähdettiin voimakkaasti kehittämään alustaosuuskuntia vastavoimaksi 2015 Kuoleman tähdiksi nimetyille, jättimäisiksi rahasammoiksi yksityiselle omistajilleen kasvaneille jakamistalouden alustoille.   

 

Aktivistien tavoitteena oli vastata alustakapitalismiin muuttamalla omistajuutta ja luomalla demokraattinen hallintotapa.  ​Tekijöiden hallitsemien alustojen avulla päästään malliin, jossa sisällöstä saa tuloja ilman kolmansia välikäsiä.   

Alustaosuuskunta OPEN  

 

Vuonna 2018 käynnistettiin maailmanlaajuinen ohjelma alustaosuuskuntien tukemiseksi.  Pellervo järjesti 18.11.2018 Helsingissä Alustaosuuskunta OPEN -tapahtuman, jossa puhuttiin omistajuuden merkityksestä ja siitä, miten yhteisöllisempää ja vastuullisempaa markkinataloutta rakennetaan yhdessä.

 

”Voimme vastata jakamistalouden ongelmiin – alustakapitalismiin – vain muuttamalla omistajuutta, luomalla demokraattisen hallintotavan sekä vahvistamalla solidaarisuutta”, tapahtumassa puhunut Cooperatives UK:n pääsihteeri Ed Mayo muistutti. Cooperatives UK on ollut luomassa Isoon-Britanniaan alustaosuuskuntien yrityshautomoa UnFoundia.

 

”Alustaosuuskunta on yhteisesti omistettu ja demokraattisesti hallittu yritys, joka käyttää digitaalista alustaa, jonka avulla ihmiset vastaavat tarpeisiinsa tai ratkaisevat ongelman yhdistämällä ihmiset ja varallisuuden”, Mayo tiivisti.

Lisätietoa alustaosuuskunnista: 

Osuustoimintajohtaja Kari Huhtala,  
p. 040 846 6704  

kari.huhtala@pellervo.fi 

 

www.pellervo.fi/alustatalous