• Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Tule mukaan omistajuuden vallankumoukseen!

Alustaosuuskunta

             Open

14.11.2018

 
PUHeenvuorot ja materiaalit
Avaus
toimitusjohtaja, professori, Iiro Jussila, PTT
Platform cooperative landscape – next steps to
novel ownership
Secretary General Ed Mayo, Cooperatives UK and vice president Cooperatives Europe
Case OP Open Platform
Kehitysjohtaja Tomas Granlund, OP
Avoimet alustat ja digiajan työ
Alustataloustutkija Leena Ilmola-Sheppard

 

Paneeli: Omistajuuden vallankumous - ovatko alustaosuuskunnat ratkaisu?
Moderaattori: Sanna Salovuori

 

Leena Ilmola-Sheppard
Tomas Granlund, OP
Leo Sammallahti, WeCo

Juho Makkonen, Sharetribe

Video: Auton jakaminen osuuskuntatoimintana

Apulaisprofessori Taneli Vaskelainen
Uthrectin yliopisto

Workshopit
WS1: Millaisia alustaosuuskuntia Suomi tarvitsee?
Fasilitaattori: Seppo Leminen, PTT
WS2: Alustaosuuskuntien yhteisöllinen ulottuvuus
Fasilitaattori: Ville Hulkkonen, OP
WS3: Datan omistajuus ja alustaosuuskunnat
Fasilitaattori: Kari Huhtala, Osuustoimintakeskus Pellervo
 

KUVIA TAPAHTUMASTA

Kuvat: Matti Ketola, Osuustoimintakeskus Pellervo

LIVEKUVITUKSET

(Suurenee klikkaamalla)
IMG_3538.jpg
IMG_3536.jpg
IMG_3537.jpg
IMG_3535.jpg
IMG_3534.jpg

Kuvitukset: Salla Lehtipuu, sallalehtipuu.fi

TAPAHTUMASTA

Tämän tapahtuman tarkoituksena ei ole esitellä alustaosuuskuntia. Tai kertoa miten voit hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassasi. Niistä kuulee muissakin tapahtumissa.

 

Alustaosuuskunta OPEN:in tarkoituksena on puhua omistajuuden vallankumouksesta ja siitä miten me voimme yhdessä rakentaa yhteisöllisempää ja vastuullisempaa markkinataloutta.

 

Meidän on luotava uusia organisaatioita - esimerkiksi osuuskuntia -  jotka ovat jäsen- tai käyttäjäomisteisia sekä demokraattisesti johdettuja niin, että me itse ohjaamme niitä järjestelmiä, joiden käyttö on elämässä ja arjessamme välttämätöntä ja voimme itse vaikuttaa meitä koskeviin asioihin ja päätöksiin.

 

Alustoilla, kuten meille kaikille tutuilla Überillä tai Airbnb:llä, luodaan valtavat määrät arvoa, joka muodostuu alustojen käyttäjien - kuluttajien ja erityisesti kuljettajien - työstä. Mutta kenelle lisäarvo päätyy? Ei ainakaan käyttäjille vaan tässäkin tapauksessa sijoittajaomistajille. Näin ei tarvitsisi olla. Alustat voisivat olla meidän käyttäjien tai työntekijöiden omistuksessa. Näistä alustaosuuskunnista on maailmalta jo monta esimerkkiä, mutta ilmiö on vielä pieni.  

 

Tule mukaan tapahtumaan, jollaista ei Suomessa ole ennen järjestetty! Alustaosuuskunta OPEN tapahtumassa on inspiroivia puheenvuoroja ja keskustelua alustataloudesta ja omistajuudesta, esimerkkejä alustapohjaisista yrityksistä ja organisaatioista sekä tulevaisuuskeskustelua!

Päivä koostuu yhteisestä aamupäiväosiosta, jolloin kartoitetaan ilmiötä nimeltä alustatalous ja alustaosuustoiminta sekä miten osuuskunnat ovat mukana rakentamassa tätä uutta arvonluomisen tapaa. Iltapäivällä aihetta työstetään työpajoista, joissa pohditaan syvällisemmin osuuskuntien mahdollisuuksia ratkaista alustaliiketoiminnan käytännön haasteita eri aloilla.

Tapahtuman järjestää Osuustoimintakeskus Pellervo ry ja sitä tukee Tradekan säätiö.

Ed Mayon terveiset teemasta
Leena Ilmola-Sheppardin terveiset
Jukka Mähösen ajatuksia alustaosuuskunnista ja niiden tarpeesta
OP Open Platform esittelyvideo
 

PUHUJAT

Ed Mayo
Brittiläisen osuustoimintajärjestö Cooperatives UK:n toimitusjohtaja ja maansa johtavia yhteiskunnallisia innovaattoreita. Cooperatives UK on ollut perustamassa Unfound -yrityshautomoa, jossa perustetaan ja kehitetään juuri alustaosuuskuntia. Mayo istuu myös Cooperatives Europen hallituksessa ja on perustamassa kansainväliselle tasolle yhteisötalouden ja alustaosuuskuntien kysymyksiin keskittyvää työryhmää.
Leena Ilmola-Sheppard
on toiminut vanhempana tutkijana itävaltalaisella IIASA-tutkimuslaitoksella (International Institute For Applied Systems Analysis) vuodesta 2009. Hän osallistuu myös Jyväskylän yliopiston vetämään ja Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen alustataloudesta. Valtioneuvoston kanslia on lisäksi nimittänyt Ilmola-Sheppardin Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushankkeen projektiryhmän selvityshenkilöksi. Päivän aikana Ilmola-Sheppard avaa meille käsitettä avoin alusta ja kertoo sen mahdollisista yritysmuotomalleista.
Tomas Granlund
on digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtajana, johon kuuluu myös OP:n Open Platform kokonaisuus. Hän toiminut tuotteistamisen, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä sekä kansainvälisissä suuryrityksissä että pienessä startupissa. Kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti ne mahdollisuudet, joita muuttuva asiakaskäyttäytyminen, digitalisaatio ja teknologinen kehitys luovat. 
Jukka Mähönen 
(OTT, KTM, LL.M. Berkeley, VT)
on Oslon yliopiston oikeustieteen professori sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen oikeustaloustieteen dosentti. Hänen tutkimustoimintansa painopistealueita ovat muun muassa yhteisö- ja osuuskuntaoikeus, yritysoikeus sekä kestävä yritystoiminta. Mähönen tarkastelee päivän aikana alustaosuuskuntia erityisesti oikeudellisesta näkökulmasta.
TAPAHTUMAPAIKKA
Maria 01
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
 
 

Alustaosuuskunta OPENin järjestää:

pellervo-logo-transparent.png

Yhteistyössä:

tradeka.jpg

© 2018 Osuustoimintakeskus Pellervo ry